صفحه وبلاگ ابنیه نو اندیش

۲۱ آبان ۱۴۰۰
TPM

TPM اداری

بعد از پیاده‌سازی موفق TPM اداری در شرکت گسترش آن به تامین کنندگان بسیار مفید خواهد بود. این امر باعث کاهش هزینه‌های تمام شده و افـزایش کیفیـت خواهد بود. ما می‌توانیم با استفاده از تجارب خود تامین کنندگان را بهره‌منـد کنیم.
۳۰ مهر ۱۴۰۰
زمان های نگهداشت

زمان‌های نگهداشت

بطور کلی زمان در نگهداشت به دو دسته اصلی در دسترس یا آپتایم (Uptime) و زمان خاموشی (Downtime) تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ارکان TPM

آشنایی با ارکان‌ TPM

نگهداری تعمیر بر اساس فرآیند TPM یکی از روش‌های اصلی و اساسی در زمینه نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها و کارخانه‌ها است. در این روش فرآیند انجام تعمیرات به صورت تقسیم کار بین دپارتمان‌های مختلف انجام می‌شود.
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
نظم - 5S

۵s؛ مسیر پیشبرد اهداف سازمان‌ها

5S، نظامی است که احتمالا از قرن‌ها پیش اجرا می‌شده و بعدها در کشورهایی که به سمت توسعه پیش می‌رفتند، به‌عنوان یک اصل و قانون درآمده است.
آزمون‌ها