مدیرعامل

مهندس گل‌آرا یاوری‌نژاد

سمت: مدیرعامل

از سال ۱۳۹۹ تا کنون

بیوگرافی:

ایشان متولد شهر تهران و فارغ‌التحصیل در رشته عمران (عمران) می‌باشند و در رشته سازه‌های هیدرولیکی ادامه تحصیل دادند و در سال ۱۳۸۵ در این رشته فارغ‌التحصیل گردیده و به مهندسان مشاور ابنیه نو اندیش پیوستند. ابتدا به واحد توسعه که متشکل از توسعه خارج از کشور و امور شعب داخل کشور بود پیوستند و در سال ۱۳۹۳ به مدیریت این واحد و امور قراردادها ارتقاء یافتند، نامبرده در سال ۱۳۹۸ به‌عنوان قائم مقام مدیرعامل و در سال ۱۳۹۹ به سمت مدیرعاملی شرکت منصوب گردیدند.

مدیرعامل‌های پیشین

مدیرعامل

مهندس اسماعیل رضایی

از سال ١٣٤٧ تا ۱۳۹۹
ایشان مدیریت عامل مشاور ابنیه نو اندیش را در تمام دوران فعالیت مشاور ابنیه نو اندیش (سانترا) بر عهده داشتند. تحصیلات مهندس رضایی ابتدا در مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) و سپس در معماری و شهرسازی (دانشگاه شهید بهشتی) و ساختمان و عمران (تهران و کرج) بوده است. کارشناسی و مدیریت مشاور در بخش‌های مختلف فوق و نیز فعالیت آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف بعنوان عضو هیأت علمی درسال‌های ۵۱-۵۵ و تجارب مدیریت مهندسی در نهادهای عمرانی، از دیگر تجارب ایشان می‌باشد.
آزمون‌ها