وبینارهای تخصصی برگزار شده

دومین همایش ملی مدیریت ساخته‌های ایران
وبینار آموزشی متره و برآورد
مبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان و ابنیه
آزمون‌ها