ابنیه نواندیش
آزمایشگاه مرکزی و ازدیاد برداشت از مخازن
۱۸ شهریور ۱۳۹۳
ابنیه نواندیش
برج میلاد تهران
۱۳ خرداد ۱۳۹۳
ابنیه نواندیش
عنوان پروژه:
مرکز تجاری ارگ تجریش (امیرکبیر)

کارفرما:
شرکت صبامیهن

محل اجرا:
تهران – میدان تجریش (ابتدای خیابان سعد آباد)

توضیحات:
مطالعه و طراحی و نظارت
آزمون‌ها