ابنیه نو اندیش
مرکز تجاری سیتی سنتر یزد
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
ابنیه نو اندیش
مجتمع تجاری سپهر خلیج فارس یزد
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
ابنیه نو اندیش
آزمون‌ها